Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

ZARZĄD FIRMY

 

mgr inż. Ryszard Hyla
Prezes Zarządu

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej do sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów  budowlanych.  Nr ewid. 209/75(Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach)

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Vice Prezes Zarządu

Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie budownictwa powszechnego i betonowego. Nr ewid. 34/89 (Urząd Wojewódzki w Katowicach) – Nr CRRB –722/96.
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej do sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów  budowlanych. Nr ewid. 2540/64 (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach)

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe UNIDOM Sp. z o.o. zrealizowało projekt nr UDA-RPSL.01.02.02-00-683/08-02 pod nazwą
„Wdrożenie nowoczesnego oprogramowania w połączeniu z modernizacją sprzętu komputerowego i reprograficznego w PP-U UNIDOM”
Całkowita wartość projektu: 171.022,32 PLN
Wartość uzyskanego dofinansowania: 83.425,53 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl